JHM Development

Raporty bieżące

Ogłoszenie o wyborze Audytora

13 Luty 2018

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją procedury wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok 2018 i 2019 kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące wspomnianego badania.

Prosimy o przedstawienie oferty do 28.02.2018r

Oferty  prosimy kierować na adres Spółki

96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18

z dopiskiem „Oferta na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019”,

wersja elektroniczna na adres sekretariat@jhmdevelopment.pl

JHM DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Kryteria wyboru firmy audytorskiej zawarte w dokumencie "Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach i Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT " oraz wszystkie informacje na temat działalności Spółki i Grupy Kapitałowej znajdują się na stronie internetowej Spółk http://relacje.jhmdevelopment.pl .