JHM Development

Raporty bieżące

23/2013

Informacja o ilościowej sprzedaży lokali we wrześniu 2013 roku

04 Paź 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane ilościowe dotyczące zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i umów przedwstępnych.

W miesiącu wrześniu 2013 roku sprzedano aktami notarialnymi 14 lokali,
w tym:
- mieszkania 9
- garaże 5

Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 97 lokale
w tym:
- mieszkania 77
- garaże  20

Na dzień 30 września 2013. Emitent posiadał 66 zawarte umowy przedwstępne/deweloperskie
w tym:
- mieszkania 46
- garaże 20

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Halina Mirgos – Prezes Zarządu