JHM Development

Aktualności

16/2016 Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosowanie do treści § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ...

więcej

15/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonar.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 17 czerwca 2016 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów ...

więcej

14/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7), pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej

Notowania