JHM Development

Aktualności

11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18 Maj 2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 17 czerwca 2016 roku

 

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ...

więcej

10/2016 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

16 Maj 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk ...

więcej

9/2016 Informacja o sprzedaży lokali w kwietniu 2016 roku

05 Maj 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

Notowania