JHM Development

Aktualności

10/2017 Podpisanie umowy z bankiem na finansowanie inwestycji

13 Czerw 2017

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosownie do treści  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku, została zawarta z Alior ...

więcej

9/2017 Informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okazici

12 Czerw 2017

Zarząd JHM DEVELOPMENT   S.A. (dalej: „Emitent"), w działając zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Mirgos o transakcjach zakupu akcji zwykłych ...

więcej

8/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. dnia15.05.2017

15 Maj 2017

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 15 maja 2017 roku:

1. MIRBUD S.A.
Liczba głosów ...

więcej

Notowania