JHM Development

Aktualności

18/2016 Informacja o sprzedaży lokali w czerwcu 2016 roku

01 Lip 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Emitent") w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych (domów) i ...

więcej

17/2016 Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych

29 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosowanie do treści  art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami  finansowymi  informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie ...

więcej

16/2016 Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.

17 Czerw 2016

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosowanie do treści § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ...

więcej

Notowania